Ergotherapie Boxtel

De ergotherapeuten van NAH-tuurlijk zijn experts binnen de neurorevalidatie NAH/CVA. Vanuit onze kennis over prognose en behandelmogelijkheden helpen we u bij zo optimaal mogelijk herstellen. Met als doel om uw dagelijkse handelingen op te pakken en uw leven opnieuw vorm te geven.
 
Bij alledaagse handelingen kan onder andere gedacht worden aan;
– Zelfzorg (wassen/kleden/eten, enz),
– Bezigheden in/om huis (huishouden, tuinieren,
  ontspanning)
– Hobby/sport
– Werk
 
De kracht van de ergotherapeuten van NAH-tuurlijk is dat we samen met u onderzoeken wat het probleem is bij de uitvoer van activiteiten. Op basis van het probleem en de prognose wordt een behandelplan gemaakt. Veel voorkomende aandachtsgebieden hierbij zijn;
 
– Arm/handfunctie training
– Cognitieve training
– Strategietraining
– Balanstraining
– Belasting/belastbaarheid
 

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Daarnaast heeft u soms vanuit de aanvullende verzekering nog recht op vergoeding. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

Voor ergotherapie hoeft u meestal niet eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. Dit heet ‘Directe toegang Ergotherapie’.
 
Voorwaarde voor DTE is dat de ergotherapeut hiervoor geschoold is en dat de zorgverzekeraar directe toelating accepteert. Wij adviseren u om hierover eerst met de ergotherapeut en zorgverzekeraar in contact te treden.