Klachten

Wij hopen dat u tevreden bent over uw behandeling of advies van NAH-tuurlijk.
Als u onverhoopt ontevreden bent over uw behandeling of advies, vragen wij u om dit zo snel mogelijk te bespreken met uw behandelaar.
Komt u er samen niet uit of vindt u dit moeilijk, dan kunt u met een collega-behandelaar van onze praktijk in overleg om tot een oplossing te komen.
Als uit dit gesprek geen goede oplossing voor u komt, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket paramedici:
Website: www.klachtenloketparamedici.nl
E-mail: info@klachtenloketparamedici.nl
Telefoon: 030 310 09 29
 

Complimenten

Als u tevreden bent over uw behandeling, dan is dat ook fijn om te horen!
Opmerkingen, tips en complimenten zijn welkom:
– bij ons persoonlijk,
– via de enquête (hier de link naar de enquête)
– of op zorgkaart Nederland. www. zorgkaartnederland.nl