Logopedie

De logopedisten van NAH-tuurlijk bieden gespecialiseerde begeleiding bij de problemen die ontstaan na hersenletsel. De expertise ligt op het gebied van onderzoek en behandeling van taal-, spraak-, en slikstoornissen, waar de cliënt en zijn omgeving mee te maken krijgen na een CVA.
Gezien de grote individuele verschillen tussen cliënten, is logopedie altijd maatwerk. Goede zorg bieden, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt staat bij ons voorop. De samenwerking binnen NAH-tuurlijk maakt dat de lijntjes erg kort zijn. Er vindt regelmatig overleg plaats, waardoor goede afstemming mogelijk is en samen gekeken kan worden wat de cliënt op dat moment nodig heeft.

Vergoeding

De logopedisch behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing (voorzien van diagnose) nodig van de behandelend arts of specialist. Voor volwassenen geldt enkel het verplicht eigen risico.

Logopedisten van NAH-tuurlijk

Esther van den Heuvel

Werklocatie
Veldhoven

Werkervaring
Sinds 1997 werkzaam als logopedist in de vrije vestiging.

Scholingen
Afasie diagnostiek- en behandeling – Rijndam
Symptomen, oorzaken en gevolgen na CVA. Gericht op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van afasie.

Miranda Everaerd

Werklocatie
Boxtel

Werkervaring
Sinds 1995 werkzaam als logopedist in vrije vestiging. Door de jaren heen in diverse ziekenhuizen/verpleeghuizen/ revalidatiecentra gewerkt op de afdeling neurologie/ neurorevalidatie

Scholingen
Afasie Diagnostiek- en behandeling
Effectieve Communicatie en gesprekstechnieken
Neurolinguïstisch Programmeren een praktische toepassing
Diagnostiek dysfagie bij volwassenen en kinderen