Vergoedingen

Lees hieronder meer over de vergoedingen vanuit uw zorgverkeraar.

Ergotherapie

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Daarnaast heeft u soms vanuit de aanvullende verzekering nog recht op vergoeding. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico. 

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

Voor ergotherapie hoeft u meestal niet eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. Dit heet ‘Directe toegang Ergotherapie’.

Voorwaarde voor DTE is dat de ergotherapeut hiervoor geschoold is en dat de zorgverzekeraar directe toelating accepteert. Wij adviseren u om hierover eerst met de ergotherapeut en zorgverzekeraar in contact te treden.

Fysiotherapie

Fysiotherapeutische behandelingen komen uit de aanvullende verzekering. Indien u alleen een basisverzekering heeft, dan wordt de therapie niet vergoed.

Binnen de fysiotherapie hebben we een lijst met chronische aandoeningen. Staat een aandoening op deze lijst dan betekent dat, dat u chronisch fysiotherapie kan krijgen indien nodig. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden (deels) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering afhankelijk van uw pakketkeuze. Ook gaat hierbij het eigen risico op. Voorbeelden van aandoeningen die op deze lijst staan zijn: CVA (herseninfarct of hersenbloeding) en MS.

Logopedie

De logopedisch behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing (voorzien van diagnose) nodig van de behandelend arts of specialist. Voor volwassenen geldt enkel het verplicht eigen risico.

Neuropsychologie

U komt in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten indien:

  • U van de huisarts een verwijzing voor BGGZ heeft. De kosten worden vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering en vallen onder de basisverzekering. Afhankelijk van de gestelde diagnose en ingeschatte zorgzwaarte krijgt u 5, 8 of in zeldzame gevallen maximaal 12 consulten voor het psychologisch traject vergoed. De betrokken NAH-Tuurlijk gz-psychologen hebben niet met alle ziektekostenverzekeraars een contract. In dat geval betekent dit dat u na afsluiting van het traject zelf de rekening krijgt en deze bij uw ziektekostenverzekeraar kan indienen. Afhankelijk van uw polis krijgt u dan minimaal 70% vergoed. U dient rekening te houden met aftrek van uw eigen risico.