GZ neuropsycholoog

De neuropsychologen van NAH-tuurlijk bieden behandelingen voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en voor diens mantelzorgers. 

 

Het komt vaak voor dat men na een hersenletsel geconfronteerd wordt met allerlei zaken die men niet meer kan of niet begrijpt. Dit heeft te maken met de veranderingen in het denken, emoties en gedrag. Deze veranderingen gaan op termijn een belangrijke rol spelen. Dit geldt niet alleen voor de getroffene zelf, maar zeker ook voor de partner, eventuele kinderen en andere naasten.
Indien de veranderingen dusdanig zijn dat er psychische klachten optreden kan het zinvol zijn de psycholoog in te schakelen. Samen wordt er gekeken naar de mogelijkheden om met de veranderde manier van leven om te gaan, waarvan uitgegaan wordt van de sterke kanten van de cliënt.
Met behulp van neuropsychologisch onderzoek kan eventueel in kaart worden gebracht welke cognitieve functies mogelijk zijn beschadigd en wat hiervan de gevolgen zijn.

Vergoeding

U komt in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten indien:

  • U van de huisarts een verwijzing voor BGGZ heeft. De kosten worden vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering en vallen onder de basisverzekering. Afhankelijk van de gestelde diagnose en ingeschatte zorgzwaarte krijgt u 5, 8 of in zeldzame gevallen maximaal 12 consulten voor het psychologisch traject vergoed. De betrokken NAH-tuurlijk GZ psychologen hebben niet met alle ziektekostenverzekeraars een contract. In dat geval betekent dit dat u na afsluiting van het traject zelf de rekening krijgt en deze bij uw ziektekostenverzekeraar kan indienen. Afhankelijk van uw polis krijgt u dan minimaal 70% vergoed. U dient rekening te houden met aftrek van uw eigen risico.

GZ neuropsychologen van NAH-tuurlijk

Daphne Meijer

Werklocatie
Raadhuisstraat 6, Waalre

Werkervaring
In 1995 afgestudeerd en gespecialiseerd in de neuropsychologie. Werkzaam geweest in verpleeghuizen regio Noord-Limburg en Valkenswaard. Sinds 2005 zelfstandig vrijgevestigd in Praktijk Psychologie te Aalst-Waalre. Daarnaast werkzaam als docent bij Axonleertrajecten en kernteamlid van Brein@Work.

Scholingen
EMDR
Oplossingsgerichte therapie
Cognitieve gedragstherapie
Psychofarmacologe
Psyche en soma

Kitty Daamen

Werklocatie
Boxtel

Werkervaring

In 1988 afgestudeerd in neuro revalidatie en klinische psychologie. Werkzaam geweest in ziekenhuis in Rotterdam, in revalidatie centra in Arnhem, Nijmegen en Eindhoven. Ruime ervaring in medisch psychologische problematiek en specifiek in de behandeling van de gevolgen van NAH in alle fasen van herstel. Dit houdt in: van de opname in het ziekenhuis tot aan re-integratie in maatschappij en werk. Vanaf 2019 heb ik naast mijn werk in de revalidatie een eigen praktijk Dynamische Psychologie, waarin ik zowel cliënten zie alsook trainingen groeps- en team dynamiek verzorg.

Meerdere cursussen (ITON, internationale congressen neuro

Scholingen

Meerdere cursussen (ITON, internationale congressen neuro revalidatie),EMDR, Oplossingsgerichte therapie, Cognitieve gedragstherapie, MBCT, ACT.

Vanuit jarenlange ervaring in de neuro revalidatie ben ik goed in staat u te helpen inzicht te krijgen in uw NAH en het effect daarvan op uw persoon, gedrag en interactie met naasten of  werk. Centraal in het leren omgaan met NAH is onderscheiden of de klachten veranderbaar  of  blijvend zijn. Dat helpt om te zien waar kansen en mogelijkheden liggen. In afstemming met de andere betrokken behandelaars binnen NAH-tuurlijk streef ik ernaar u weer op weg te helpen, kortdurend en gericht op uw situatie. In mijn benadering ben ik eerlijk, praktisch en betrokken.